Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programının amacı; Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekonomik değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün Ar-Ge destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir. 
 
PROGRAM BİLGİ FORMU ÖĞRETİM PLANI (2+2) DERS İÇERİKLERİ (2+2) DERS BİLGİ FORMLARI (2+2)
  ÖĞRETİM PLANI (3+1) DERS İÇERİKLERİ (3+1) DERS BİLGİ FORMLARI (3+1)


Program Öğrenme Çıktıları:

1. Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programların kullanılmasını sağlamak,
2. Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olmak
3. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların ne denli önemli olduğunu kavramak
4. Ziraat, zirai mücadele, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri kavramak,
5. Kozmetikte, parfümeride, doğal boyamada kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak
6. Proje yürüterek bilimsel çalışma yapma konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak
7. Tıbbi ve aromatik bitkilerin satış ve pazarlanmasında ayrıca meslek etiğinde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.
8. Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak