Sosyal Güvenlik Programı

Sosyal Güvenlik Programının temel amacı, toplumda her kesimi hiçbir ayırım gözetmeksizin hayatın çeşitli sosyal risklerine (hastalık, yaşlılık, ölüm, işsizlik, çocuk sayısının artması vb.) karşı ekonomik güvence altına alarak, yarının endişesinden kurtarmak için kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda çalışan bireylerin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini sosyal güvenlik mevzuatına göre yapabilen üstün nitelikli ve profesyonel ara elemanlar yetiştirmektir.