Özel Güvenlik ve Koruma Programı

  Özel Güvenlik ve Koruma programının amacı; Türk ekonomisi ve güvenlik sektörüne ara eleman ve mesleki açıdan uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmektir.
 
PROGRAM BİLGİ FORMU ÖĞRETİM PLANI (2+2) DERS İÇERİKLERİ (2+2) DERS BİLGİ FORMLARI (2+2)
  ÖĞRETİM PLANI (3+1) DERS İÇERİKLERİ (3+1) DERS BİLGİ FORMLARI (3+1)


Programın Öğrenme Çıktıları:

1. Önleyici güvenlik hizmetleri ve güvenlik önlemleri alabilme becerisi,
2. Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
3. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
4. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,
5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
6. Proje yönetimi, sorumluluk ve hesap verebilme konularında bilinç; özel güvenlik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.
7. Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme.