Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Bu programın amacı ileri teknoloji ürünü radyoloji cihazlarının daha nitelikli elemanlar tarafından çalıştırılması, hekim tarafından x- ışınlarının gerek hastalığın tanısında gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan sağlık elemanı yetiştirmektir.