Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

 

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının amacı, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını düşünen, teknik bilgi ve becerilerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir
 
PROGRAM BİLGİ FORMU ÖĞRETİM PLANI (2+2) DERS İÇERİKLERİ (2+2) DERS BİLGİ FORMLARI (2+2)
  ÖĞRETİM PLANI (3+1) DERS İÇERİKLERİ (3+1) DERS BİLGİ FORMLARI (3+1)


Program Öğrenme Çıktıları:

1. Gıda ürünleri ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olma.
2. Gıda ürünlerinde üretim ve hijyen, muhafaza, mikrobiyoloji, kalite kontrolü ve analizi konularına hakim olma.
3. Laboratuarda çalışma ve laboratuar malzemelerini kullanabilme bilgisi, becerisi ve disiplinine sahip olma.
4. Bilimsel düşünceyi geliştirme.
5. Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olma.
6. Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmalarla bağımsız olarak yürütebilme.
7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak ve veri tabanları gibi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.