Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı


Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programının amacı itfaiye teşkilatlarında veya eğitmen olarak veya başka sektörde bina güvenlik görevlisi olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir.
 
PROGRAM BİLGİ FORMU ÖĞRETİM PLANI (2+2) DERS İÇERİKLERİ (2+2) DERS BİLGİ FORMLARI (2+2)
  ÖĞRETİM PLANI (3+1) DERS İÇERİKLERİ (3+1) DERS BİLGİ FORMLARI (3+1)

Program Öğrenme Çıktıları:

1. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme,
2. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme,
3. Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
4. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
6. İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme,
7. Bilgi ve becerilerini sivil savunma ve itfaiye alanında uygulayabilme.