Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
S.N. Birimin Adı  
Unvanı-Adı ve Soyadı Görevi
1 ESPİYE MYO Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN Müdür
2 ESPİYE MYO Dr. Öğr. Üyesi Kaan KALTALIOĞLU Müdür Yardımcısı
3 ESPİYE MYO Hüdai GAZİOĞLU Yüksekokul Sekreteri
4 ESPİYE MYO Doç. Dr. Bayram YÜKSEL Birim Kalite Temsilcisi
5 ESPİYE MYO Doç. Dr. Mustafa KARAKÖSE Birim Kalite Temsilcisi
6 ESPİYE MYO Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARSLAN Birim Kalite Temsilcisi
7 ESPİYE MYO Öğr. Gör. Meltem DİZDAR Birim Kalite Temsilcisi
8 ESPİYE MYO VHKİ Mustafa Kemal ÖZTOPAL Birim Kalite Temsilcisi
9 ESPİYE MYO Türkan ELEVLİ Öğrenci Temsilcisi