Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ  
S.N. Birimin Adı    
Unvanı-Adı ve Soyadı Görevi E-Posta ve Telefon
1 ESPİYE MYO Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN Müdür huseyin.sahin@giresun.edu.tr / 1430
2 ESPİYE MYO Dr. Öğr. Üyesi Kaan KALTALIOĞLU Müdür Yardımcısı kaan.kaltalioglu@giresun.edu.tr / 6405
3 ESPİYE MYO Hüdai GAZİOĞLU Yüksekokul Sekreteri hudai.gazioglu@giresun.edu.tr / 1432
4 ESPİYE MYO Doç. Dr. Bayram YÜKSEL Birim Kalite Temsilcisi bayram.yuksel@giresun.edu.tr / 6426
5 ESPİYE MYO Doç. Dr. Mustafa KARAKÖSE Birim Kalite Temsilcisi mustafa.karakose@giresun.edu.tr / 6417
6 ESPİYE MYO Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARSLAN Birim Kalite Temsilcisi ozlem.arslan@giresun.edu.tr / 6425
7 ESPİYE MYO Öğr. Gör. Meltem DİZDAR Birim Kalite Temsilcisi meltem.dizdar@giresun.edu.tr / 6422
8 ESPİYE MYO VHKİ Mustafa Kemal ÖZTOPAL Birim Kalite Temsilcisi mustafa.oztopal@giresun.edu.tr / 6434
9 ESPİYE MYO Esra KARAHAN Öğrenci Kalite Temsilcisi