Kalite İzlencesi 2021

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı / Faaliyet Adı Toplantı / Faaliyet Notları
1 2021/01 22.02.2021 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 22 Şubat 2021 günü saat 11:00’ da Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve 16 Şubat 2021 Salı günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen "Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi"’ nde bahsedilen konular ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Espiye MYO 2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması için bu zamana kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi. Raporun kalan kısımlarının hazırlanması için görev dağılımı yapıldı. Hazırlanan raporun yetki verilen personel tarafından üniversitemiz GÜYBİS sistemine girilmesine karar verildi. Pandemi koşulları nedeniyle sonraki toplantıların online olarak yapılmasına ve toplantı linkinin katılımcılar ile paylaşılmasına karar verildi.
2 2021/02 26.04.2021 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Birim Kalite Komisyonunun 2021 yılı içerisindeki ikinci toplantısı 26 Nisan 2021 günü saat 11.00' de çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları değerlendirildi.
3 2021/03 23.06.2021 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 23 Haziran 2021 günü saat 11:00’ da Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde yapılabilecek yeni çalışmalar (anket çalışması vb.) hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Birim bünyesinde gerçekleştirilen planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma süreçlerine yönelik durum değerlendirmesi yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle sonraki toplantıların online olarak yapılmasına ve toplantı linkinin katılımcılar ile paylaşılmasına karar verildi.
4 2021/04 25.08.2021 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 25 Ağustos 2021 günü saat 13:00’ da Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Üniversite genelinde kalite süreçleri kapsamında Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Birim kalite sorumlusu tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Birim web sayfasında iyileştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. Pandemi koşulları nedeniyle sonraki toplantıların online olarak yapılmasına (Ekim ayında) ve toplantı linkinin katılımcılar ile paylaşılmasına karar verildi.
5   29.09.2021 Akademik Kurul Toplantısı 2021/22 öğretim yılı güz yarıyılı olağan akademik kurul toplantısı yüksekokulumuz konferans salonunda gerçekleştirildi. Hibrit eğitim, geçmiş dönem değerlendirmesi ve yeni süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
6 2021/05 06.10.2021 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 06 EKİM 2021 günü saat 14:00’ da Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim web sayfasında iyileştirme çalışmaları değerlendirildi. 2021/22 öğretim yılı itibariyle geçilen hibrit eğitim sisteminin etkileri değerlendirildi. Akademik personellerden alınan yıllık olarak alınan bilimsel faaliyet raporlarının 6 aylık periyotlar şeklinde alınmasına karar verildi. Pandemi koşulları nedeniyle sonraki toplantıların online olarak yapılmasına ve toplantı linkinin katılımcılar ile paylaşılmasına karar verildi.
7   27.10.2021

 
Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Ziyareti Üniversitemiz kalite süreçleri bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları kapsamında Koordinatörlük ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ziyaret 27 Ekim 2021 tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Birim kalite komisyonu üyelerinin de katıldığı ziyaretde; Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, “Birim Öz Değerlendirme Raporu” çalışmaları, birim kalite süreçlerine iç ve dış paydaş katılımı çalışmaları gibi hususlar ele alınarak, birim kalite komisyonu üyeleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
8 2021/06 06.12.2021 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 06 ARALIK 2021 günü saat 14:00’ da Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim web sayfasında iyileştirme çalışmaları değerlendirildi. 2021/22 öğretim yılı itibariyle geçilen hibrit eğitim sisteminin etkileri değerlendirildi. Pandemi koşulları nedeniyle sonraki toplantıların online olarak yapılmasına ve toplantı linkinin katılımcılar ile paylaşılmasına karar verildi.