Birim Kalite Komisyonu 2021 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirildi

22 Şubat 2021 Pazartesi

 Birim Kalite Komisyonu 2021 Yılı ilk toplantısı 22.02.2021 tarihinde yapılmıştır. Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve 16 Şubat 2021 Salı günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen "Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi"’ nde bahsedilen konular ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Espiye MYO 2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması için bu zamana kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi. Raporun kalan kısımlarının hazırlanması için görev dağılımı yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle sonraki toplantıların online olarak yapılmasına ve toplantı linkinin katılımcılar ile paylaşılmasına karar verildi.