Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı


Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programının amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Bununla birlikte; Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye yazılı ve sözlü çeviri yapabilen, konu hakkında kapsamlı bilgiye ve mükemmel çeviri becerilerine sahip, geniş bir uzmanlık alanı yelpazesinde edinmiş olduğu bilgi ve becerileri tercümesini yaptığı esere yansıtabilen, değişen piyasa koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilen, üstün nitelikli, profesyonel eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 
PROGRAM BİLGİ FORMU ÖĞRETİM PLANI (2+2) DERS İÇERİKLERİ (2+2) DERS BİLGİ FORMLARI (2+2)
  ÖĞRETİM PLANI (3+1) DERS İÇERİKLERİ (3+1) DERS BİLGİ FORMLARI (3+1)
 


Program Öğrenme Çıktıları:

1.Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak çeviri bilim alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Çeviri bilim alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur.
3. Çeviri bilim alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4. Çeviri bilim alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
5. Çeviri bilim alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun
6. İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak çeviri bilimler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılım ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.