Kalite İzlencesi 2022

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı / Faaliyet Adı Toplantı / Faaliyet Notları
1 2022/01 07.02.2022 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 07 ŞUBAT 2022 günü saat 13:00’ te Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim web sayfasında iyileştirme çalışmaları tamamlandı. 2021 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması görüşüldü ve raporun doldurulması için görev dağılımı yapıldı.
2 2022/02 06.04.2022 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 06 NİSAN 2022 günü saat 13:00’ te Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim Kalite Süreçleri ve iyileştirme çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.
3 2022/03 16.06.2022 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 13 HAZİRAN 2022 günü saat 13:00’ te Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim Kalite Süreçleri ve iyileştirme çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu. GÜYBİS üzerinden periyodik şekilde veri girişi yapılan Performans Göstergeleri kapsamında yüksekokulumuz akademik personelinden 2022 yılın ilk yarısında yapmış oldukları bilimsel faaliyet sayılarının istenmesi ve komisyona sunması kararlaştırıldı.
4 2022/04 15.08.2022 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 15 AĞUSTOS 2022 günü saat 13:00’ te Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim Kalite Süreçleri ve iyileştirme çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.
5   14.09.2022 Akademik Kurul Toplantısı 2022/23 öğretim yılı güz yarıyılı olağan akademik kurul toplantısı yüksekokulumuz konferans salonunda saat 11:00' da gerçekleştirildi. Eğitim, geçmiş dönem değerlendirmesi ve yeni süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
6 2022/05 24.10.2022 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 24 EKİM 2022 günü saat 13:00’ te Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim Kalite Süreçleri ve iyileştirme çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu. Birimimiz Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi Tolga KOÇTÜRK’ün belirlenmesine ve bundan sonraki toplantılarda yer almasına karar verildi.
7 2022/06 19.12.2022 Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Toplantı 19 ARALIK 2022 günü saat 13:00’ te Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır. Birim Kalite Süreçleri ve iyileştirme çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu. GÜYBİS üzerinden periyodik şekilde veri girişi yapılan Performans Göstergeleri kapsamında yüksekokulumuz akademik personelinden 2022 yılının ikinci yarısında yapmış oldukları bilimsel faaliyet sayılarının istenmesi ve komisyona sunması kararlaştırıldı.
8