Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

 
 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programının amacı Hazırlık, Zarar Azaltma, Müdahale ve Koordinasyon ve İyileştirmeden oluşan dört evresi ile Acil Durum Planlaması, Olay Yeri Yönetimi, Müdahale, Koordinasyon ve Lojistik birimlerinde etkin görev alabilecek bilgi düzeyine sahip “ara elemanlar” yetiştirmektir.
 
ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİ FORMLARI


Program Öğrenme Çıktıları:

1 Acil durum haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 Acil durum yönetim evrelerini bilmek
3 Acil durum ve afet esnasında kaynak kullanımını bilmek
4 Örgütsel ve bireyse iletişim kurmak
5 Senaryo hazırlayabilmek
6 Senaryo hazırlayabilmek
7 Liderlik yapabilmek
8 Karar vermek ve problemi çözmek
9 Acil durumlarda yönetim kaynaklarını kullanabilmek
10 Acil Durum ve Afetlerde Lojistik Uygulamalarını Bilmek
11 Mesleki etik ilkelerine uymak
12 Afet ve acil durumlarda asgari standartları bilmek
13 Zarar azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak
14 Yangın güvenliği ve itfaiyecilik konularını kavrama ve yorumlama becerisi kazanmak