Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programının amacı Hazırlık, Zarar Azaltma, Müdahale ve Koordinasyon ve İyileştirmeden oluşan dört evresi ile Acil Durum Planlaması, Olay Yeri Yönetimi, Müdahale, Koordinasyon ve Lojistik birimlerinde etkin görev alabilecek bilgi düzeyine sahip “ara elemanlar” yetiştirmektir.