Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Eğitimde kaliteyi esas alarak;

  • Demokratik ders ortamları sağlayarak,
  • Öğrenenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak,
  • Mesleki becerilerinde kendi performanslarını sağlayacak uygulama ve stajlar yaptırmak;
  • Mesleki iş analizlerine göre bunları geliştirmek;
  • İş tanımlarındaki değişmeleri anında örgütsel hedef haline getirmek, çağdaş gelişmeleri ve eğitimdeki değişimleri takip ederek bunu öğretim ortamında değerlendirerek vizyonumuza uygun bireyler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ

Espiye Meslek Yüksekokulu, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen, yüksek öğretimin hedeflerini ve felsefesini benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti Devletine sadakatle bağlı, çoğulcu demokrasiyi ve parlamenter sistemi özümsemiş, Atatürk İlke ve İnkılâplarını kabullenmiş, mesleği ile ilgili çağdaş gelişmelerin farkında olan, işinde titiz ve başarılı, kendini sürekli geliştirmeye kararlı, rakipleriyle yarışma iradesinde, kabiliyetlerini sonuna kadar kullanmasını bilen, kendisine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının farkında olan, iş tanımına uygun çalışmayı prensip edinen, başarı odaklı ara işgücü ve kalifiye elamanlar yetiştirmektir.