Staj Duyurusu (2018 öncesi girişli öğrenciler için)

15 Ocak 2020 Çarşamba

Staj Duyurusu (2018 öncesi girişli öğrenciler için)
 
2018 öncesi kayıt yaptıran öğrencilerimiz için, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi gereği staj süresi ikinci yarıyılın (birinci sınıfın) sonunda (30) işgününden oluşur ve Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından belirlenen staj dönemlerinde yapılır.
 
2019/20 Öğretim yılı staj tarihleri;
 
2017 yılında kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencileri için zorunlu staj tarihleri 07.07.2020-14.08.2020 arasında 30 iş günü’ dür.
 
Staj yapacak öğrenciler staj başvuru ve kabul formu, staj dosyası, iş yeri sözleşmesi ve staj puantaj cetvelini aşağıdan temin edebilirler.
 
1. Staj başlamadan yapılacaklar (Özel işletmede staj yapacak öğrenciler için):
- Staj başvuru formu (Form-1) ve
- İş yeri staj sözleşmesi (Form-2) (eğer işletme sözleşmenin bir kopyasını isterse 2 adet) doldurulup önce bölüm başkanı veya yüksekokul staj kurulu başkanı tarafından imzalanacaktır. Sonra staj yapılacak yere onaylatılıp 22 Mayıs 2020 tarihine kadar bölüm staj komisyonuna teslim edilecektir.
Staj başlamadan yapılacaklar (kamu kurumunda staj yapacak öğrenciler için):
- Staj başvuru formu (Form-1) doldurulup bölüm başkanı veya yüksekokul staj kurulu başkanına imzalatılacaktır. Sonra staj yapılacak yere onaylatılıp 22 Mayıs 2020 tarihine kadar bölüm staj komisyonuna teslim edilecektir.
(Bir kamu kurumunda staj yapacak olanların iş yeri sözleşmesini imzalatmalarına gerek yoktur)
 
 
2. Staj başladıktan sonra yapılacaklar:
Staj başvurusunda bulunan öğrenciler staj çalışmasını, belirttikleri işyerlerinde yapmak zorundadırlar. Staja giderken götürecekleri çalışma dosyasını gün gün doldurup, işyeri staj yetkilisine onaylatacaklardır.
 
Staj sonunda staj dosyası öğrenci işlerine teslim edilecektir. İşletme sahibi staj sonunda staj puantaj cetveli ve katkı payı onay formunu (stajyer öğrencilere ücret ödeyen işletmeler için) doldurup, dekont ile birlikte Yüksekokula gönderecektir.
 
Stajını bitiren öğrenciler, staj dosyalarını 7 gün içerisinde teslim etmek veya göndermek zorundadırlar.
 
ÖĞRENCİNİN ÜCRET ALMASI ve DEVLET KATKISININ İŞLETMEYE ÖDENMESİ (ÖDEME YAPAN İŞLETMELER İÇİN)
1-İŞLETME 2020 YILI İÇİN ÖĞRENCİYE en az asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödeme yapabilecektir (uygun görülürse).
2-İŞLETME ÖĞRENCİYE ÖDEDİĞİ MİKTARI GÖSTEREN DEKONTLA BİRLİKTE STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI ONAY FORMUNU YÜKSEKOKULUMUZA GÖNDERDİĞİ TAKDİRDE DEVLET KATKISI İŞLETME HESABINA YATIRILACAKTIR.
3-SÖZLEŞMEDE YAZAN İŞLETME IBAN NUMARASI İLE STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI ONAY FORMUNDA YAZAN IBAN NUMARASI AYNI OLMALIDIR.
 
Staj başvuru formunun ve iş yeri sözleşmesinin teslimi için son tarih: 22.05.2020 (Bölüm Başkanlıkları)
 
Formlar:

Staj Başvuru Formu
Staj Sözleşmesi
Staj Puantaj Cetveli
Staj Dosyası
Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formu