Ders kayıt duyurusu (bu dönem normal derslerini alacak öğrenciler için)

18 Şubat 2021 Perşembe

 
22-26 Şubat 2021 Bahar yarıyılı harç ödeme, kayıt yenileme, derse yazılma
 
01-05 Mart 2021 Danışman onayları
 
08 Mart 2021 Bahar yarıyılı derslerin başlaması
 
08-19 Mart 2021 Ders ekleme, bırakma, silme işlemleri
 
08-12 Mart 2021 Bahar dönemi öğrenci izin isteme süresi/kayıt dondurma
 
  • Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemiş olması (İkinci öğretim veya yasal öğrenim süresini aşan öğrenciler için) ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Öğrenciler ders kaydı yaparken  açılacak dersler listesinden faydalanabilir. Tekrar dersi olmayan öğrenciler için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı 30’ dur. Tekrar dersi olan öğrenciler için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı en fazla 45 olabilir.
   
  • Tüm öğreciler (1. sınıf- 2.sınıf- Staj) kayıtlarını kendileri yapacaklardır.
  • Harç ödeme işleminden sonra (varsa) öğrenci bilgi sistemi üzerinden (https://ubs.giresun.edu.tr/) ders kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.
 
  • Zorunlu bir dersten kalan öğrencinin aynı dersi; Seçmeli bir dersten kalan öğrencinin ise açılmışsa aynı dersi, bu dönem açılmamış ise yerine başka bir seçmeli dersi MUTLAKA alması gerekmektedir. Aksi takdirde eksik ders kalacağından dolayı mezun olunamaz.  Mezun olunabilmesi için öğrencinin aldığı tüm dersleri geçmesi, 120 AKTS’ yi tamamlaması ve stajını yapması gereklidir.
 
  • Kalınan seçmeli ders yerine aynı ders veya başka bir seçmeli ders alındığında ders kayıt ekranında “tekrar” başlığı altından eski dersin kodu veya adı seçilerek ders bağlama işleminin yapılması gereklidir. (Bazı programlardaki toplumsal cinsiyet eşitliği, beden eğitimi, gıda biyoteknolojisi, bitki coğrafyası vb. dersler için bu maddeye özellikle dikkat edilmesi gereklidir)
 
  • Öğrencilerin derslerini eksiksiz bir şekilde almaları kendi sorumluluklarıdır. O nedenle eksik ders kalmaması ve dönem kaybı yaşamamak için dikkatli yapılması gereklidir. 2018 ve sonrası girişli öğrenciler 3+1 öğretim sistemine tabi oldukları için  kendi programlarının 3+1 öğretim planına, 2017 ve öncesi girişli öğrenciler ise 2+2 öğretim sistemine tabi oldukları için kendi programlarının 2+2 öğretim planına göre ders kaydı yapacaklardır. İlgili öğretim planlarına üst sekmede yer alan bölümler kısmından ulaşabilirler. Dönemde aldıkları kredinin 30 AKTS olmasına ve alttan eksik dersleri kalmamasına dikkat etmelidirler. Emin olmadıkları durumlarda mutlaka danışmanlarına başvurmalıdırlar.
 
  • Eski sisteme tabi (2017 ve öncesi girişli) öğrencilerin ders kaydı yaparken bölüm web sayfalarında bulunan 2+2 sistemine göre ders seçmeleri gerekmektedir. Derslerin AKTS' leri değiştiğinden dolayı 120 AKTS' yi dolduramayan öğrencilerimiz danışmanlarına bilgi vererek fazladan ders seçimi yaparak bu şartı sağlamalıdır.  
 
  • İnternet üzerinden ders kaydında sorun yaşayan, yapamayan veya yanlış yaptığını düşünen öğrencilerin ise danışmanları ile birlikte işlem yapmaları, transkriptlerini inceleyip eksik dersleri olup olmadığını dikkatlice kontrol etmeleri ve ekle-sil haftasında (08-19 Mart 2021) ders kayıtlanma formu doldurmaları ve öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
  • Ders kaydını yapmayan öğrenciler bahar yarıyılında derslere ve sınavlara katılamayacak, öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.


AÇILACAK DERSLER LİSTESİ
KAYIT YENİLEME KILAVUZU


AKADEMİK DANIŞMANLAR
Program Danışman e-posta
İş Sağlığı ve Güvenliği-1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Okan UÇARLI okan.ucarli@giresun.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği-2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Kaan KALTALIOĞLU kaan.kaltalioglu@giresun.edu.tr
Özel Güvenlik ve Koruma-1. Sınıf Doç. Dr. Bayram YÜKSEL bayram.yuksel@giresun.edu.tr
Özel Güvenlik ve Koruma-2. Sınıf Öğr. Gör. Ayşe Gül ÖKSÜZ ayse.gul.oksuz@giresun.edu.tr
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik-1. Sınıf Öğr. Gör. Ali Şükrü CİHAN ali.cihan@giresun.edu.tr
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik-2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Halim BÜYÜKUSLU halim.buyukuslu@giresun.edu.tr
Acil Durum ve Afet Yönetimi-1. Sınıf Öğr. Gör. Yaşar BAYRAMLI yasar.bayramli@giresun.edu.tr
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik-1. Sınıf Öğr. Gör. Meltem DİZDAR meltem.dizdar@giresun.edu.tr
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik-2. Sınıf Öğr. Gör. Ebru TÜRK ÖZTOPAL ebru.turk@giresun.edu.tr
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi-1. Sınıf Öğr. Gör. Mehmet Metin YAZMAN metin.yazman@giresun.edu.tr
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi-2. Sınıf Öğr. Gör. Neslihan YOLASIĞMAZOĞLU neslihan.yolasigmazoglu@giresun.edu.tr
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler-1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ŞEKER mehmet.emin.seker@giresun.edu.tr
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler-2. Sınıf Doç. Dr. Mustafa KARAKÖSE mustafa.karakose@giresun.edu.tr